SCHEDULE

  2021.02.17 Wed
  HACHI BAR
  HACHI BAR
  ALLMIX
  DATE: 2021.02.17 Wed 17:00
  DOOR: First Drink ¥1000

  TATTI
  Yo Nishijima
  Masaya No.1