SCHEDULE

  2018.11.27 Tue
  Cotton100%
  Cotton100%
  HOUSETECHNO
  DATE: 2018.11.27 Tue 19:00
  DOOR: ¥1500
  WITH FLYER: ¥1000

  ■DJ
  atomo (covalet)
  ayaka
  cali (the Lowline/HOUSE OF VOOGUE)
  Haisuiko-taro
  KATAPon
  Yoshiki Aoyama
  yuichi uchibayashi
  ZENOVA


  詳細を見る