SCHEDULE

  2022.09.19 Mon
  Asa-Hachi
  Asa-Hachi
  HOUSETECHNO
  DATE: 2022.09.19 Mon 06:00
  DOOR: ¥1000

  ■DJ
  Tatsuoki (Broad)
  Atsuki