SCHEDULE

  2023.11.05 Sun
  accepted. Aoyama Hachi Afterhours
  accepted. Aoyama Hachi Afterhours
  MINIMAL
  DATE: 2023.11.05 Sun 06:00
  DOOR: ¥1000 / with FLYER ¥1000

  ■DJ
  Ariaray
  DAIY
  monielu.h
  Tokukazu
  yoshiken
  Yos.
  yyshuu
  (A to Z)