SCHEDULE

  2020.03.15 Sun
  hideout
  hideout
  HOUSETECHNO
  DATE: 2020.03.15 Sun 16:00
  DOOR: ¥2000
  ADV ¥1500

  ■GUEST DJ
  KO UMEHARA (Komabano oscillation Lab./contatto)

  ■DJ
  FCD
  FGR
  kawa
  kotsu
  Masaki
  nyao
  portal
  Takuya Awata
  Yoshitaka Shirakura

  ■hideout‘s dj
  ayaka
  bungo
  celter
  hinako
  Kanako.iz
  sleepyhead
  Shucream